Hỗ trợ cải thiện công nghệ gia công thông qua tư vấn kỹ thuật

Hiện nay các nhà xưởng đang tiến hành các cải tiến để giảm tỉ lệ hàng NG, giảm chu kì sản xuất sản phẩm … hướng đến mục tiêu là giảm chi phí sản suất xuống mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên những công việc này yêu cầu người tiến hành cải tiến phải am hiểu về quy trình sản xuất và những đặc tính của các máy gia công.

Vì thế chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cải tiến kĩ thuật giúp quý công ty cắt giảm chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Nhận thông tin từ các công ty Nhật bản
Bước 2: Kiểm tra hiện trường
Bước 3: Lên báo giá gửi khách hàng
Bước 4: Tiến hành tư vấn cải tiến
Bước 5: Đánh giá hiệu quả